ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2012

ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ*

ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನು ನನಗಿಂದು 
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆನದರ ಕಾಪಾಡುತ |
ಹನಿಗೂಡಿಸೊಂದೆಡೆಗೆ ನಾಳೆಯಾವರೆಗೆಂದು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಚೆಲ್ಲದಂತೆಂದು ನಾ  ||1||
ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ತಣ್ಪನೀಯುವುದು ಎಂದಲ್ಲ
ನಾಳೆವರೆಗದನಿಡುವೆ ನಾನು ಹಾಗೇ |
ಸ್ನಾನ ಶೌಚಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಲ್ಲ,
ಬರಿದೆ ನೀರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಸೆ  ||2||
ಯಾರೆನ್ನ ಕೇಳಿದರು ಕೊಡಲಾರೆ ನಾನದನ
ಮಂತ್ರಿಗೂ ಮಾನ್ಯರಿಗು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೂ |
ದೇವರೇ ಕೇಳಿದರು ಕೊಡದೆ ನಾನೋಡಿಸುವೆ
ಜೀವವಿರುವಾ ತನಕ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ  ||3||
ನನ್ನ ಮನೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ
ಕೆರೆ ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿ ಕಂಡು |
ನೀರನ್ನು ಹನಿಗೂಡಿಸಿಡುವ ಬಯಕೆಯಲಿದ್ದೆ
ಬಿಂದಿಗೆಯ ತುಂಬಲ್ಲ ಲೋಟದಷ್ಟು ||4||
ಗೊತ್ತೆನಗೆ ಬರವಿಹುದು ಜಲಕಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ
ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗೆ |
ಸಿಹಿನೀರ ಮಾದರಿಗೆ ಜಗಕೆ ತೋರುವುದಕ್ಕೆ
ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ!! ||5||
ವನವ ಕಡಿದದ್ದನ್ನ ಮಲಿನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ
ಹಸಿರಕೊಂದೆರಚಿದ್ದ ಕೆಸರ ಬಣ್ಣ |
ಸ್ವಾರ್ಥದಾ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಲಿಹುದನ್ನ
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದುದನ ||6||
ಬುದ್ಧಿಕಲಿಸಲಿಕೆಂದು ಬೇಕೆನಗೆ ಹನಿನೀರು |
ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಲೋಟದಷ್ಟೆನಗೆ ನೀವು ||
-ಗಣೇಶ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟ 
                            
(*ಇದು ಪ್ರಾಸರಹಿತ ಚೌಪದಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಅರ್ಧ ಚೌಪದಿ:-) ಗತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದಷ್ಟೆ!)
     ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2012

ಕಥಾಕಾಲದಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗ್ಲ ಕವಿತೆ

Silence   (sonnet)

Once I noticed and  observed that bad  man;
who was violent, cruel and an abnormal.
Never trusted while he was as normal !
even though he seems to be a gentleman !!
There was another person sitting in peace;
without tension, who was not in pressure,
I kept seeing him ; that was  great pleasure!
calmness, maturity were in his face !

Trust me, I search for humanity and-
peace in one's mind; that is enough at all !!
Silence is one what i want. I will send-
friends request to add him on face-book wall !!

Never think of breaking joy of silence-
putting our self in bad things of violence!!

-Ganesh Koppalatota         
28-2-2012         


This was not the first attempt of writing English poem. But it is the first attempt to write in Prosodic way.. This is in Pentameter. But it is not exactly Iambic or Trochee pentameter... There may be some grammatical mistakes or any other. But its my first step to English poetry:-) I'm eager to receive your suggestions.

ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2012

ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ!!

ಕವಿತೆ||
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ
ನಿತ್ಯವು ಜಗದಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ!!

ಕಾನನಜನ ಮಾನವರಾದೊಡೆ ;
ಕಾನೀನನು ರಿಸಿ; ವೇದವನುಲಿದೊಡೆ;
ಕೌಶಿಕ ವಿಶ್ವದ ಮೈತ್ರಿಯ ಪೊಕ್ಕೊಡೆ;
ಭಾರ್ಗವ ಕೊಡಲಿಯ ರಕ್ತವ ತೊಳೆದೊಡೆ;
ಉಗ್ರರ ವ್ಯಗ್ರತೆ ನಿಗ್ರಹವಾದೊಡೆ;
ಅಗ್ರರ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಗ್ರಹ ಮೀರ್ದೊಡೆ;
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ...!!

ಚೈತ್ರವು ಜಗದಲಿ ಬಣ್ಣವ ತುಂಬಿರೆ;
ಭಾವಸ್ರಾವದಿ ಕಾವ್ಯವು ಸೃಜಿಸಿರೆ;
ಮಳೆಯೂ ಚಳಿಯೂ ಹೊಸತನವೂ
ಮನದಲಿ ಆಹ್ಲಾದತೆಯನು ತಂದರೆ;
ಚಿಂತನೆ ಗಡಿಗಳ ದಾಟುತ ಹಾರಿರೆ,
ಮುಗಿದರೆ ದುಃಖದ ಅನುರಣನ,
ಕಾಲಾತೀತನ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾತನ -
ಭೌತಿಕ ದೇಹಕೆ ಬಂದರೆ ಮರಣ;
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ!!

ಕಿಟಕಿಬಾಗಿಲುಗಳ ತೆರೆದೊಡನೆ
ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೊಡನೆ ;
ಕಾಲವು ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡೆದೊಡನೆ;
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮೈತಳೆದೊಡನೆ;
ಜಾತಿಮತತತ್ತ್ವರಾಗದ್ವೇಷವ ಮೀರಿ
ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾರಿದರೆ;
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ!!

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಉತ್ಥಾನ,
ಉಷೆ ಮೈದೋರಲು ದಿನದಿನವೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ!

ನೋವಿನ ಕಷ್ಟವ ದಾಂಟಿದ ಕೂಡಲೇ
ನಲಿವಿನ ತಂತಿಯ ಮೀಂಟುವ ಬಾರೆಲೆ
ಚಣಚಣಕೂ ಆಗಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ!!
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ!!


-ಗಣೇಶ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟ                                                                                   
8-7-2011
ಕವಿತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು!
ಪದಾರ್ಥ;-)   
(ಪುನರುತ್ಥಾನ=ಪುನಃ+ಉತ್ಥಾನ-ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು, ಕಾನನ-ಕಾಡು, ಕಾನೀನ-ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು;ವೇದವ್ಯಾಸ, ರಿಸಿ-ಋಷಿ, ಉಲಿ-ಹೇಳು, ಕೌಶಿಕ-ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಯ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು, ಭಾರ್ಗವ-ಪರಶುರಾಮ, ವ್ಯಗ್ರತೆ-ಕೋಪ, ವಿಗ್ರಹ-ಮೂರ್ತಿ/ಯುದ್ಧ, ಪ್ರಗ್ರಹ- ಬಂಧನ/ಹಗ್ಗ, ಅನುರಣನ-ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು(?), ಕಾಲಾತೀತ-ಕಾಲ+ಅತೀತ-ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿದವನು; ಸಮ್ಯಗ್- ಸರಿಯಾದ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲ-ಮುಂಜಾನೆ, ದಾಂಟು-ದಾಟು, ಮೀಂಟು-ಮೀಟು, ಚಣ-ಕ್ಷಣ  )