Powered By Blogger

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2012

ಮುರಜ ಬಂಧ

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುರಜ ಬಂಧ - ಮಾಘನ ಶಿಶುಪಾಲ ವಧ ಕೃತಿ
ಪದ್ಯ -
ಸಾಸೇನಾ ಗಮನಾರಮ್ಭೇ
ರಸೇನಾಸೀದನಾರತಾ ।
ತಾರನಾದ ಜನಾಮತ್ತ
ಧೀರನಾಗಮನಾಮಯಾ ।।

ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2012

ವಿಲಕ್ಷಣಕರ್ಣಪೂರಬಂಧ

ವಿಲಕ್ಷಣಕರ್ಣಪೂರಬಂಧ 

ಭೀಮಸಮನಾ ಮಹಿಪನಲ್ತೆ ನರನಂದಂ 
ಸ್ತೋಮದಮ ರಾಮನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯಶಿತಶಿಷ್ಟಮ್ 
ಸಾಮಜಮದಂ ಮಹಿತನಕ್ಕೆನಲನರ್ಥಂ 
ಕಾಮದಿ ಮಹಂ ಮದದಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಣಕೆನ್ದುಮ್  ।।
(ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆ ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ  ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಸಂಗ )


ಶತಾವಧಾನ ಶಂಸನ

ಇಂದುನಂದನ।।
ಧಾರೆಯಿರೆ  ಮೀರೆಶತಪದ್ಯಪಥ  ಪನ್ಥಂ
ಸಾರತರ ಮೇಣ್ ರಸದೆ ಮಗ್ನಮದು ಮತ್ತಂ ।
ಸ್ಫಾರವಿರಲೂರ  ಜನಕಣ್ಪಕತ ಕಜ್ಜಂ
ಧೀರ ವರ-ಧಾರಕಗೆ ಸತ್ವಸರ ಸಲ್ಗುಂ ।।
(ಇಂದುನಂದನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಂಧ -ಶತಾವಧಾನ ಶಾರ್ವರೀ ಶಶಾಂಕ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಶತಾವಧಾನೀ ಆರ್ ಗಣೇಶ  ಅವರಿಗೆ "ಇಂದು ನಂದನ" ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಾರ ಬಂಧ ದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಆಯಿತು)
(ಅರ್ಥ-ಧಾರೆ ಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದ್ಯರಚಿಸುವ ಪಂಥ ಇದು. ಸಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ ದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು ಊರ ಜನರಿಗೆ (ಅಣ್ಪು-)ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ  (ಕತ -)ಕಾರಣವಾದ (ಕಜ್ಜ -)ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಧೀರರಾದ (ವರಧಾರಕ-)ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶತಾವಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವಯುತ ಸರ-ಹಾರ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ.)

ಹಾರಬಂಧ

ಚಂಪಕ ಮಾಲೆ ।।
ಸರಸತಿಯಾಡಿದಳ್ ಶತವಧಾನದೆ ರಾಗರ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳ್ ಗಡಂ 
ಸುರುಚಿರ ಪದ್ಯಪಾನದೊಳು ಮತ್ತರೆನಲ್ ಸಕಲರ್ ನೋಡುಗರ್ ।
ಧರಣಿಯೊಳೇಗಳುಂ ನೆನೆವ ಕಜ್ಜಮಿದಲ್ತೆ ಎನುತ್ತೆ ಪೃಚ್ಛಕರ್ 
ಪರವಶರಾದರೈ ನಮಿಪೆನೀತೆರ ಚಂಪಕಮಾಲೆಯಿತ್ತು ನಾಂ ।।
(ಚಂಪಕ ಮಾಲೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಾಲೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಶತಾವಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ )
(ಅರ್ಥ-ಸರಸ್ವತಿ ಶತಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಳು. ರುಚಿರ ಪದ್ಯ ಪಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರು ಮತ್ತರಾದರು "ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿದಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪೃಚ್ಛಕರು ಪರವಶರಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಂಪಕಮಾಲೆಯಿತ್ತು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ.)

ಮದನವತಿ ।।
ಸೊಗಯಿಸಿ ಮೂರ್ದಿನ ಜಗವನ್ನಾಂ ಮರೆತಿರ್ದೆ ಶತವಧಾನಂ 
ಯುಗಗಳ ಪಿಂತಿರ್ದ ರಾಯರ ಕಾಲದ ಸಭೆಯೆಂಬಂತೆ 
ನಗಿಸುತ್ತೆ ವಿದ್ವದ್ವಿಷಯಗಳಂ  ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಮೆರೆದಿತ್ತು ಮೇಣ್ 
ನೊಗ ಪೊತ್ತ ಸಕಲರ್ಗೆ ವಂದಿಪೆಂ ಮುದದಿಂದೊಳ್ಳಿತ್ತಾಗಲೈ ।।
(ಶತಾವಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮದನವತಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಅಂಶ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆ)
(ಅರ್ಥ- ಸಂತಸದಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೆ. ಶತಾವಧಾನವು ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ರಾಜರ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಎಂಬಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತ ಹಲವು ವಿದ್ವದ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಮೆರೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ)

ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 29, 2012

ಚೈತ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ

ZÉÊvÀæ MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl

ºÉƸÀaUÀÄgÀÄ  ºÀ¼É¨ÉÃgÀÄ  PÀÆrgÀ®Ä ªÀÄgÀ ¸ÉƧUÀÄ
ºÉƸÀAiÀÄÄQÛ ºÀ¼ÉvÀvÀÛ÷ézÉÆqÀUÀÆqÉ zsÀªÀÄð|
IĶªÁPÀåzÉÆqÀ£É «eÁÕ£ÀPÀ¯É ªÉÄüÀ«¸É
d¸ÀªÀÅ d£ÀfêÀ£ÀPÉ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä||
r«fAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ- ºÉÃUÉ ªÀÄgÀªÉÇAzÀÄ ºÀ¼É¨ÉÃgÀÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ºÉƸÀ aUÀÄj¤AzÀ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄà ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀvÀÛ÷éUÀ½UÉ ºÉƸÀ AiÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀ zsÀªÀÄð ºÁUÀÆ IĶ ªÁPÀåzÉÆqÀ£É «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÆß ªÉÄüÀ«¹zÀgÉ fêÀ£ÀzÀ°è AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
EA¢£À ¸ÁªÀÄfPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀvÀåªÉ¤¸ÀĪÀ F GQÛ ªÀÄÄAzÉ vÀAvÀædÕgÁV ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ ±ÀvÀ ¥Àæw ±ÀvÀ C£Àé¬Ä¸À®Ä AiÀÄÄPÀÛªÁzÀzÀÄÝ. ºÉÃUÉAzÀgÉ §jAiÀÄ «eÁÕ£ÀªÉÇA¢zÀÝgÉ ¸Á®zÀÄ, CzÀgÀ eÉÆvÉ IĶªÁPÀå CAzÀgÉ ¥ÀƪÀðdgÀ »vÀ£ÀÄrUÀ¼ÀÆ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ªÉÄüÉʹ £ÀªÀÄä ºÉƸÀAiÀÄÄQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É ºÀ¼ÉvÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¹ PÉÆAqÀ ºÉƸÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ (£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀzÀ ºÉÆlÖ vÀÆj.. J®è vÀvÀÛ÷ézɯÉè «ÄÃj..-PÀĪÉA¥ÀÄ) ºÉƸÀaUÀÄj¤AzÀ PÀÆrzÀ ºÀ¼É¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ªÀÄgÀzÀAvÉ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. fêÀ£ÀzÀ°è AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀ®èªÉÃ! ºÁUÁV ªÀµÀð¥ÀÆwð £ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÀªÀÄä F «eÁÕ£À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÀ¯É ¸ÀA¸ÀÌøw ºÁUÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ “ZÉÊvÀæ” gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è ºÉƸÀaUÀÄgÀÄ CAPÀÄj¸ÀĪÀÅzÁUÀ°Ã vÀgÀÄ®vÉUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®¥ÀĵÀàUÀ½AzÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁUÀĪÀÅzÁUÀ°Ã F “ZÉÊvÀæ”zÀ¯Éèà C®èªÉÃ! ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄä AiÀÄÄ.©.r.n PÁ¯ÉÃf£À C©üAiÀÄAvÀgÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À §tÚ §tÚzÀ PÀ®à£ÉUÀ¼É®è ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ §ÈºÀzÁPÁ±ÀzÀ°è UÁ½¥ÀlUÀ¼ÁV GqÀجĸÀ®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀ F ªÉâPÉAiÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄzÀ¥ÀæzÀ «ZÁgÀ.
2012gÀ K¦æ¯ï 27gÀAzÀÄ, ZÉÊvÀæPÀÆÌ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¸ÀézÉñï JA§ gÁdåªÀÄlÖzÀ «zÁå®AiÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉÆAzÀÄ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà ¸Àj! AiÀiÁPÉAzÀgÉ ««zsÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹 DwxÀå ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß EzÉà ªÉÆzÀ® ¨Áj £ÀqɹzÀÄÝ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À F ªÀµÀðzÀ «zÁåyð ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ “ªÀÄAxÀ£À” vÀAqÀ. ¸ÀézÉñï-2012 gÀ GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß K¦æ¯ï 27 gÀ ¨É½UÉÎ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ||r. C§ÄÝ¯ï §ÄqÀ£ï, ¥ÁæPÀÖgï qÁ|| JZï.Dgï.¥Àæ¨sÁPÀgï ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ ²æà dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À PÉÆAqÀfÓ CªÀgÀÄ, ®°vÀPÀ¯Á PÁgÀåzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ qÁ|| PÉ.J¸ï. ²æÃzsÀgï ºÁUÀÆ ²æêÀÄw J.«. ªÀiÁ°¤ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyð ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ºÁ¯Éñï r.¦ ºÁUÀÆ G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà FgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢Ã¥À ¨É¼ÀUÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.
vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ««zÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¤uÁðAiÀÄPÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è 7 ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ««zsÀ ªÉâPÉUÀ¼À°è £ÀqÉzÀªÀÅ. ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÉAzÀgÉ- Path way(QgÀÄ £ÁlPÀ), Think India(ZÀZÁð¸ÀàzsÉð),  Knew India(gÀ¸À¥Àæ±Éß),  Feel India(¸ÀªÀÄƺÀ UÁAiÀÄ£À), India Fast & Future(¸ÁPÀëöå avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À), India Expo(¸ÀªÀÄƺÀ £ÀÈvÀå), Exhibit India(¥ÀæzÀ±Àð£ÀÀ- ªÀtðavÀæ, PÁlÆð£ï, PÉƯÁeï). F J®è ¸ÀàzsÉðUÀ¼À®Æè C£ÉÃPÀ PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¹ vÀªÀÄä GvÁìºÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ.
CAvÉAiÉÄà ¸ÀAeÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ²æà ZÀPÀæªÀwð ¸ÀÆ°¨É¯ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. ««zsÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À, ¸ÀAvÀPÀ««eÁÕ¤UÀ¼À ºÁUÀÆ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ avÀæ¥ÀlUÀ½AzÀ C®APÀj¸À®àlÖ PÁ¯ÉÃf£À ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¹ vÀ½gÀÄ vÉÆÃgÀtUÀ½AzÀ ¹AUÀj¸À®àlÖ ¸ÀA¥ÀÆtð PÁ¯ÉÃd£ÀÄß «ÃQë¹ §½PÀ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¹zÀgÀÄ. eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ|| r. C§ÄÝ¯ï §ÄqÀ£ï CªÀgÀÆ ¥ÁæPÀÖgï qÁ|| JZï Dgï ¥Àæ¨sÁPÀgï CªÀgÀÆ «zÁåyð ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÆ D¹Ã£ÀgÁzÀgÀÄ. §½PÀ ²æà ZÀPÀæªÀwð ¸ÀÆ°¨É¯É CªÀgÀÄ vÀªÀÄä OavÀå¥ÀÆtð CªÉÆÃWÀ ªÁUÁÞgɬÄAzÀ DUÀ«Ä¹zÀ ¸À¨sÁ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀÆgÉUÉÆAqÀgÀÄ. C®èzÉà ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀªÀå EwºÁ¸À ºÁUÀÆ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀÆPÀëöä avÀætªÀ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀĸÀà²ðAiÀiÁV PÀÆ®APÀµÀªÁV ªÉÊ«zsÀå¥ÀÆtðªÁV J®ègÀ ªÀÄ£ÉÆéüwÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É awæ¹zÀgÀÄ. §½PÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¹ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.  ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ 150 £Éà d£À䢣ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÉA§AvÉ ¸ÀézÉñÀ ªÀÄAvÀæ¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀļÉgÁAiÀÄ£À PÀZÀUÀĽAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀuÉñÀ ¨sÀlÖ, ¸ÁéUÀvÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd, ¸ÀézÉñÀ ªÀÄAvÀæ ¥ÀoÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢Ã¥ÀPï UÉÆÃgÉ, ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀæw ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß QgÀuï JA.J¸ï CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ||J£ï £ÁUÉñï CªÀgÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁVzÀÝ qÁ|| ²æÃzsÀgï ºÁUÀÆ ²æêÀÄw ªÀiÁ°¤ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÁgÀåPÀæªÀÄ M¥ÀàªÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÀÈvÀåUÁAiÀÄ£Á¢ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ dgÀÄVzÀªÀÅ.
ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÁævÀBPÁ® CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28 K¦æ¯ï 2012gÀAzÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¥ÁæPÀÖgïUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è «zÁåyð¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üðAiÉƧâgÀÄ ¢Ã¥À ¨É¼ÀV ZÉÊvÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ «zsÀÄåPÀÛ ZÁ®£É PÉÆlÖgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¢£ÁAPÀ 28 ºÁUÀÆ 29gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ.  PÁ¯ÉÃf£À J¯Áè «¨sÁUÀUÀ½AzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ L±À¹éAiÀiÁV ¸ÁVzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è £ÀªÀÄä CzsÁå¥ÀPÀ ªÀÈAzÀzÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¥Ë£ÀB¥ÀÄ£ÉåãÀ ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ.  CµÀÆÖ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ «zÁåyð¸ÀªÀÄƺÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® C¥ÀƪÀð ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ GvÉÛÃd£ÀªÀ£ÀÆß ¥ÀqɬÄvÉA§ÄzÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀvÀå!
MmÁÖgÉAiÀiÁV J¯Áè ¸ÀàzsÉðUÀ¼À CAvÀåzÀ°è ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ J®èjVAvÀ ºÉZÀÄÑ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹ “ZÉÊvÀæ²æÔ JA§ «±ÉõÀ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀgÁzÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ¹AzsÀÄ JA§ «zÁåy𤠓ZÉÊvÀæ PÀĸÀĪÀÄ” ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£À¼ÁzÀ¼ÀÄ. C®èzÉà CwºÉZÀÄÑ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è §ºÀĪÀiÁ£À UÀ½¹zÀ «¨sÁUÀPÉÌ PÉÆqÀĪÀ “Branch Championship” ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæ «¨sÁUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÆÝ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ «ZÁgÀ.
¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV AiÀÄĪÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ²æà CdÄð£ï d£Àå CªÀgÀÄ DUÀ«Ä¹ J®èjUÀÆ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. §½PÀ ZÉÊvÀæ²æÃ, ZÉÊvÀæPÀĸÀĪÀÄ ºÁUÀÆ Branch Championship ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ||r.C§ÄÝ¯ï §ÄqÀ£ï, ¥ÁæPÀÖgï qÁ||JZï Dgï ¥Àæ¨sÁPÀgï, ZÉÊvÀæ ®°vÀPÁ¯Á PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà ©.JA. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, «zÁåyð ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ºÁ¯ÉñÀ r.¦. G¥ÁzsÀåPÀë FgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî, PÁAiÀÄðzÀ²ð gÁfêÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀĤî, QæÃqÁ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀA¢Ã¥À EªÀgÀÄUÀ¼É®è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. E¯ÉQÖçPÀ¯ï «¨sÁUÀzÀ  gÀªÉÄñï JA§ «zÁåyð £ÀUÀgÀzÀ “¨Á¥ÀÆf EAd¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf”£À°è £ÀqÉzÀ “zÀªÀ£À” ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è “zÀªÀ£À²æÔ JA§ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ PÁgÀt CªÀ¤UÀÆ «±ÉõÀªÁV ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ.
«.n.AiÀÄÄ. WÀlPÀ PÁ¯ÉÃeÁV F ªÀµÀð ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆAqÀ £ÀªÀÄä AiÀÄÄ.©.r.n PÁ¯ÉÃdÄ ªÉÆzÀ® ¨Áj «.n.AiÀÄÄ AiÀÄĪÀd£À GvÀìªÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹vÀÄÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À MSRIT PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀqÉzÀ F GvÀìªÀzÀ°è  PÁlÆð¤AUï ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è gÀªÉÄñÀ ªÉÆzÀ® §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀzÀÆÝ MAzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «ZÁgÀ. C®èzÉà PÁ¯ÉÃdÄ «ªÀzsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÀÆÝ £ÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÀÄ.
PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ZÉÊvÀæzÀ°è «zÁåyð UÀuÉñÀ PÉÆ¥Àà®vÉÆÃl CªÀgÀ “¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¸ÀPÀð¯ï” PÁzÀA§j ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀzÀÆÝ FgÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnîgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è “ªÀÄAxÀ£À” ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀzÀÆÝ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÀézÉÃ±ï ¢£À ¥ÀÈyégÁd CªÀgÀ JgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀzÀÆÝ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ «±ÉõÀ ªÉÄÊ°UÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ.
PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ EAd¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀ £ÀªÀÄä ©.r.n PÁ¯ÉÃf£À F ªÀµÀðzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ½µÀÄÖ. PÉêÀ® CzsÀåAiÀÄ£ÀPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÀ®èzÉà ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÆß ºÁUÉÃAiÉÄà C©üAiÀÄAvÀgÀgÀ UÀÄjAiÉÄqÉUÉ ºÉƸÀ ¢±ÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ.
PÁªÀå ±Á¸ÀÛç «£ÉÆÃzÉãÀ PÁ¯ÉÆà UÀZÀÒw ¢üêÀÄvÁA|
ªÀå¸À£ÉãÀ vÀÄ ªÀÄÆSÁðuÁA ¤zÀæAiÀiÁ PÀ®ºÉãÀ ªÁ||
JA§ GQÛAiÀÄAvÉ ¢üêÀÄAvÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä EAvÀºÀ PÀ¯Á ¸ÀA§A¢üà ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ±ÉæÃAiÀĸÀÌgÀªÁVzÉ, F “ZÉÊvÀ”æªÀÅ £ÀªÀÄä EAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ “AiÀÄÄUÁ¢”AiÀiÁUÀ°, £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À°è ºÉƸÀ C®gÀÄUÀ¼ÀÄ CAPÀÄj¹ vÀªÀÄä ¸ÀÄUÀAzsÀªÀ£ÀÄß dUÀwÛ£À J®è ¢±ÉUÀ½UÀÆ ºÉÆ«Ää¸À° JA§ ºÁgÉÊPÉAiÉÆA¢UÉ
¤ªÀÄä-
UÀuÉñÀ ¨sÀlÖ, PÉÆ¥Àà®vÉÆÃl
8£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï AiÀiÁAwæPÀ «¨sÁUÀ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2012

शिवावतारमञ्जरी

(नूतनसुहृद्वर नीलकण्ठ कुलकर्णी तथा अहं च मेलयित्वा काव्यमेकं रचयितुमुत्सुकौ । काव्यस्यास्य प्रथमो भागः अत्र निवेद्यते। सर्वे रसज्ञाः मार्गं दर्शयन्तु इति प्रार्थयावः।। )

यः पुरावीरभद्रेति दक्षाध्वरविनाशने
अंशावतारमाप्नोत् स कुर्यान्नो मङ्गलं सदा ||१||
समुद्रमथने जातं कालकूटं महाविषम्
पीतवान् लोकरक्षार्थं लयकारो भयङ्करः ||२||
मणिमल्लखलध्वान्तः शान्तो विश्रान्त मानसे
विजृम्भते स मैलारलिङ्गोऽनङ्गविनाशनः ||३||
धृत्वा चन्द्रमसं नूनं व्योमकेशो विराजते
श्रीमत्सोमेश्वरस्यास्य रूपे कॊप्पलतोटके ||४||
शंकरः शं करोत्वत्र काव्येऽस्मिन् तु युगन्धरः
आवयोः पद्यमालाभिरर्चयावो मुहुर्मुहुः ||५||
एकदा तु  महोद्वेगे  देवा राक्षसपीडिताः
वैकुणठवासिनं द्रष्टुं धाविता बहुसङ्कटे ||६||
अवतारमतःकर्तुं निश्चयन् हरिरभ्यगात्
हरश्च तस्य साहाय्यं कर्तुं नीश्चितमानसः ||७||
पार्वतीं निजपत्नीं स्वं मानसं कथयन् मुदा
कैलासं सहसा गत्वा शिवो वचनमब्रवीत् ||८||
शृणु देवि! पराशक्ति! प्रलयङ्करि! पार्वति!
अगजे स्कन्दमातस्! त्वं गिरिजाते! मम प्रिये! ||९||
एतदुक्त्वा व्योमकेशो मौनं भजति मौनिराट्
कथं वक्ष्येऽहमित्येवं चिन्तयन् चित्तभित्तिषु ||१०||
हिमवद्गिरिसम्भूता शम्भुपत्नी स्वयम्भुवा
पप्रच्छ कम्बुकण्ठेन नीलकण्ठं विचिन्तितम् ||११||
किमेतच्चिन्तितं कान्त! भक्तचिन्तामणे त्वया
मन्येऽहं भुवि भक्तानां जीवितं कुशलं खलु ||१२||
शम्भुरुवाच-
सर्वत्र राजते देवि! राक्षसाणां विजृम्भणम्
अत एवावतारार्थं निश्चयं कृतवान् हरिः ||१३||
सूर्यदेवान्विते वंशे राघवो रामनामकः 
धर्मरक्षणकार्यार्थं त्रेतेऽस्मिन् भुवि गच्छति ||१४||
सीतेति तस्य दाराः सा लक्ष्मी च मिथिला पुरे
वतार्य रामचन्द्रं हि वृणोति तु भविष्यति ||१५||
गिरिजा उवाच-
ममापि तेऽस्तु साङ्गत्यं भूमौ भूमावतारणे
सदा शीताचलावासात् व्यथितं मम मानसम् ||१६||
एतच्छ्रुत्वा ललाटेन्दुर्मन्दहासः शिवोऽब्रवीत्
शम्भुरुवाच-
त्वया यदुक्तं तद्देवि नैश्चित्येन त्वसम्भवम् ||१७||
रुद्ररूपो भवत्येको ब्रह्मचारी महाबलिः
हनूमन्नामके भूमौ कपिवीरो वशंवदः ||१८||
अतस्त्वां तत्र नेतुं तु समर्थोऽस्मि न पार्वती 
रामस्य ध्येयसाध्यार्थं वतारं खलु निश्चितम् ||१९||
चिरं जीवति लोकेऽस्मिन् मारुती रामसेवकः
ममांशरूपधारश्च रामस्य विजयध्वजः ||२०||
न साध्यं सर्वदा स्थातुं त्वां त्यक्त्वा परमेश्वरि
अतो मदंशमात्रेण मारुतिर्जनयिष्यति ||२१||
इत्थं हि कथयन्नासीत् शिवः कैलासपर्वते
दृष्टं ताभ्यां वने युग्मं कप्योस्तत्रैव तद्दिने || २२||
गर्भादानं कृतं तत्र हरेण महिमान्वितम्
धृत्वा तं पार्वती पश्चात् वायवे चेदमब्रवीत्||२३||
गिरिजा उवाच-
नयेदं सुन्दरं गर्भं तापसीमञ्जनां तथा
यच्छ संरक्षणार्थं त्वं तवपुत्रमिमम् मुदा||२४||
सूक्तमेतदिति ज्ञात्वा तथैव वायुना कृतम्
स एव समभूत् काले मारुतिः पावनिः पुरा ||२५||
एवं शिवांश सम्भूतो मारुतिर्जगतीतले
मङ्गलं सततं कुर्यात् रामभक्तो महाबलिः ||२६||

ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2012

ಭೂಕಂಪನ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ ಪದ್ಯಪಾನ(ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸ ಪದ್ಯ- ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ-ಹೊಸಗನ್ನಡಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆಯ ಹೊಸರುಚಿಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಆಗಿದೆ.) (ಇಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವೇಳೆಗೇ ಸುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಭೂಕಂಪನವಾದದ್ದು ವಿಷಾದನೀಯ:-( )

ಭೂದೇವಿ ಭಾರದಿಂ ರೋಸಿಹಳು ಮೇಣ್ ವಿಷ್ಣು -
ವಿರಹದಿಂ ತಪ್ತಳೆಂತೆಂಬವೋಲೇ |
ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನಿರ್ಪ ಮಚ್ಚರದಿ ಕೊನರಿ ತಾ
ಪೊರಮಟ್ಟು ನಿಂತಳೈ ಹರಿಯ ಕಡೆಗೆ |
ಕಾದು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಗೆ ಕುದಿದು ಬಡಬಾನಲಕೆ
ಕಂಪಿಸಿರ್ಪಳು ಜನರ ಕ್ರೂರ ನಡೆಯಿಂ |
ಗುಡುಗಿ ತಾ ಕೊಡವಿದಳು ಸೌಧಗಳನರೆ ಕ್ಷಣದಿ
ಜಠರಾಗ್ನಿಗಾಹುತಿಯನಿಕ್ಕುತಿರ್ಪಳ್ ||

ಕಾಲವಶವಾಗಿರಲು ಬಂಧುಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವೂ
ರೋದಿಸುವರಿತ್ತಕಡೆ ಬದುಕಿರ್ಪ ಬಾಂಧವರ್ಗಳ್|
ಏನೀ ವಿಪರ್ಯಾಸ ? ಮಾಳ್ಪ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುದಂ
ಕಂಡು ದುಃಖವ ಪೊಂದಿ, ವಿಧಿಯ ನಿಂದಿಸುವುದಲ್ತೇ?
 -ಗಣೇಶ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟ