ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2010

ಬಂತು ಚೌತಿ

"ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ" ಹೇಳಿ ಅಂತು ಇಂತೂ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ  ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.
 ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ತಿನ್ನಲು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ.:)